Akce Kulturního zařízení GAMA

11.11.2008 18:55

Pořady pro mateřské školy, 1. stupeň základních škol a školní družiny
divadla, kabarety, maškarní bály, dětské ateliéry, kouzelnická vystoupení,
zábavně naučné pořady, vzdělávací a preventivní pořady, soutěžní pořady,
velké zábavné a sportovní akce na hřištích a v tělocvičnách, interaktivní výstavy

Pořady pro 2. stupeň základních škol a střední školy
přednášky z oboru historie a současnosti, populárně naučné a výchovně vzdělávací pořady,
preventivní pořady, autorské pořady, cestopisné přednášky, besedy,
výchovně vzdělávací koncerty

Akce pro veřejnost
Děti: sportovní akce, tvůrčí dílny, interaktivní výstavy, příměstské tábory,
hudební a pohybové kurzy, zájmově umělecká činnost
Dospělí: komponované pořady s tématy zdraví, léčitelství, umění a cestování,
malé koncerty, jazykové, hudební a pohybové kurzy